ÜNİP | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ÜNİP | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Tarihçe


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Artvin, Karadeniz’in doğusunda, Kafkaslara komşu, olağanüstü doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Topraklarının büyük kısmı, 3900 metreye kadar yükselen, birbiri ardına sıralanmış, sarp ve geçit vermez dağlarla kaplıdır. Dağların yüceliğine, adeta yücelikte dağlarla yarış eden yeşil yaylalar eşlik etmektedir.

Sahil bölgesi hariç, düz ovaya sahip olmayan, bulutların dağların zirveleriyle ritim tuttuğu bu göğe komşu topraklarda 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5662 sayılı kanunun 7. maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili fıkrası şu şekildedir:

“Artvin Çoruh Üniversitesi”

EK MADDE 80- Artvin’de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Artvin Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,

d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşuna müteakip, Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin 07.12.2007 tarihinde Yüksek Öğretim Kuruluna Rektörlük tarafından yapılan teklif, 14.12.2007 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu yazısı ile 2547 sayılı kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.

Yine aynı şekilde Rektörlüğün teklifi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7d-2 maddesi uyarınca Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’nun kurulması uygun görülmüştür.

Mühendislik Fakültesi ve Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin hukuki kuruluşları Bakanlar Kurulu’nun 26.02.2010 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 01.02.2010 tarihli ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz Senatosu’nun 18.04.2012 tarihli teklifi ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 07.06.2012 tarihli onayı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nun 13.08.2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı kararı ile 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre İlahiyat Fakültesi kurulmuştur.

Üniversitemiz Senatosu’nun 18.04.2012 tarihli teklifi ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 16.07.2012 tarihli onayı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nun 20.09.2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı kararı ile 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.