ÜNİP | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ÜNİP | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yönetim


1962 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1981’de başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986’da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini; 1991’de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1993-1994 yılları arasında ABD Miami Üniversitesinde ilgili bölümde doktora sonrası çalışmalarında misafir araştırmacı olarak bulundu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne Doçent, 2002’de Profesör olarak atandı. Aynı bölümde 1991-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994-1998 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yaptı. Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı (2009-2011), Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2008-2011) görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, 2013-2016 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın şu ana kadar yayımlanmış 120’ye yakın ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. 12 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.


1963 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 1981’de başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986’da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon-İmalat Dalında 1988 yılında Yüksek Lisansını, 1993’te de Doktora eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne 1994 yılında Yardımcı Doçent, 1995’te Doçent, 2001 yılında da Profesör olarak atandı. 2001-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, 2011-2015 tarihleri arasında Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlık görevlerinde bulundu. Birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı. Yayımlanmış 170 kadar ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. 18 Ağustos 2016 tarihinde Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ayhan ÇELİK evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.


1955 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1978 yılında Et ve Balık Kurumunda memur olarak göreve başladı. 1980 yılında İller Bankası l4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) naklen atandı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitiminden 1988’de derece ile mezun oldu. “Hadislerin Mânâ ile Rivâyeti ve Neticeleri” isimli çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadîs Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. 1998 yılında, “Ebû Bekr İbn Ebî Şeybe ve Kitâbu’l-Musannefi” adlı çalışması ile doktorasını bitirdi. 1999’da Yardımcı Doçent, 2008’de Doçent, 2013’te Profesör oldu. Çok sayıda kitap ve makalesi yayımlanan Prof. Dr. Nihat YATKIN’ın “Hadisleri Anlamada Yöntem” adlı kitabı Üniversitemiz Bilimsel Teşvik Ödülüne layık görüldü. 2012-2016 yılları arasında İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.15 Ağustos 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Nihat YATKIN evli ve beş çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.


1965 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olduktan sonra, 1989’da aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1992’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 1996’da Doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl adı geçen bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000’de Doçent, 2006’da Profesör unvanını aldı. 1996-1998 yılları arasında Nebraska Üniversitesi (ABD) Doğal Bilimler Fakültesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Farklı ülkelerde üniversite ve araştırma enstitülerinde kısa süreli bilimsel araştırmalar yaptı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen FP7, COST, İkili İşbirliği projelerinde ülke temsilcisi olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda başkanlık yaptı, farklı bilim kurulu listelerinde yer aldı. 2013-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin Başkanlığını yürüttü. Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Danışma Kurulu Üyeliğinde bulundu. Şu ana kadar SCI Index kapsamında yayımlanmış 288 makalesi bulunmaktadır. Springer’in Biochemical Genetics ve TÜBİTAK tarafından yayımlanan Türk Tarım ve Ormancılık Dergilerinin baş editörlüğünü yaptı. 18 Ağustos 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.