ÜNİP | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

ÜNİP | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarihçe


          Bingöl Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulmuştur.

          Kuruluşunda 3 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulundan oluşan üniversitemizde 2011 yılı itibariyle yeni fakülte ve yüksekokullar kurulmuş ve bu haliyle 6 Fakülte, 4 Enstitü, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulundan oluşmaktadır.

           Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimler devam etmektedir.