ÜNİP | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ÜNİP | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tarihçe


NEVŞEHİR VE NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR 

Düşle gerçeğin iç içe geçtiği Kapadokya’nın kalbinin attığı yer olan Nevşehir, Türkiye’nin önde gelen turizm cennetlerinden biridir. Eski dönemlerde “Nyssa”, “Soandos Nisa” ve “Muşkera” adları ile anılan kent, Osmanlı döneminde Farsçadaki yeni anlamına gelen “nev” kelimesinden türetilerek bugünkü adını almıştır. Bu da Nevşehir’in yeniliklere açık bir kent olacağının işaretlerini yüzyıllar öncesinden vermiştir. Doğa ve insan elinin eşsiz ortaklığının görüldüğü Kapadokya bölgesinin merkezi olması ile ön plana çıkan Nevşehir, doğal güzellikleri ve yer altı şehirleri sayesinde her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. 

TARİHSEL KÖKLERDEN BİLİMSEL UFUKLARA: BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ NEVŞEHİR

Nevşehir’de üniversite eğitiminin temellerine bakıldığında, bunu 18. yüzyılın ilk çeyreğine kadar götürmenin mümkün olduğu görülmektedir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, kendi memleketi olan ve İpek Yolu güzergâhında bulunan bu güzel şehrin imarıyla birlikte eğitim müesseselerinin yapımına da önem vermiştir. Nitekim 16 Mayıs 1725 tarihli fermanla Nevşehir’de teşekkül eden medresenin kuruluşuna vesile olmuştur. Bu medreseye zamanın müderrislerinden Kunevî Çelebi’yi atamış ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden tahsile hevesli güzide talebeler buraya getirilmiştir. Bugünkü yurt sisteminin temellerini teşkil eden imaret aracılığıyla da bu talebelerin ibâte ve iâşe (barınma ve beslenme) ihtiyaçları karşılanmıştır. Lale Devri’nin lale soğanlarını andıran ve çiçek açmaya dilbeste olan bu talebeler daha sonra Osmanlı’nın farklı bölgelerinde yeni lalelerin açmasına vesile olmuşlardır. Dolayısıyla Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehir-i Dilâra (Gönüller Şehri) ismiyle ihya eylediği bu tarih ve kültür şehrinde üniversitenin kuruluşunun temellerinin bundan 3 asır önce atıldığı söylenebilir. Yine günümüzde Nevşehirli hayırseverlerin devam ettirdiği “Vakfet, Yaşat, Yaşa” şeklinde özetlenen vakıf kültürünün de temellerinin, bu medreseye tayin edilen vakıflarla, vakıf gelirleriyle atıldığı görülmektedir. Bu bağlamda tarihsel derinliğinde ve geleneklerinde bu özü taşıyan Nevşehir, gelenekten kopmayan ve günceli takip eden bir üniversite şehri modeli olma gayretini 300 yıllık birikimiyle oluşturmayı hedeflemektedir. 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 tarihînde hizmete giren 17 üniversiteden biridir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi biri ana yerleşke olmak üzere toplam 6 farklı yerleşkede bilimsel faaliyetlerini 2 enstitü, 7 fakülte, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 5 araştırma merkezi ile sürdürmektedir. Ayrıca inşaatı yakın zamanda tamamlanacak olan yeni Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu ve tesisleri, Merkezi Derslik, Merkezi Laboratuar, Kongre Merkezi ve Eğitim Fakültesinin ek blokları ile 120 bin metre karenin üzerinde kapalı alanıyla büyümeye devam etmektedir.

Üniversite, bilimsel faaliyetleri esas alan geniş akademik kadrosu, 2013 yılı itibariyle 12 binden fazla öğrencisi, fiziksel ve sosyal imkânlarıyla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Günümüz yükselen değerleri arasında küreselleşmenin önemi dikkate alındığında yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmanın ve dünyadaki gelişmeleri takip etmenin bir üniversitenin başarıyı yakalamasında ve sürdürmesinde ne denli gerekli olduğu üniversite tarafından dikkate alınmaktadır. Üniversite ailesinin giderek büyümesi ve fiziki imkânlarının iyileştirilmesinin yanında yurt dışındaki üniversiteler ile karşılıklı hoca ve öğrenci değişimini sağlamak da üniversite tarafından önem verilen bir konudur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin amacı her geçen yıl anlaşmalı olduğu üniversitelerin sayısını arttırmaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi uluslararası şeffaflıkla birlikte akademik ve mesleki tanınırlık sağlayan, ‘Diploma Supplement Label/Mükemmellik Belgesi’ yani diploma eki etiketi sahibi bir üniversitedir. Genç bir üniversite olmasına rağmen 31 üniversite ile Erasmus kapsamında anlaşmalar imzalanmıştır. Yine Mevlana Değişim Programı ile yurtdışındaki 5 üniversite ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programları ile yurtiçindeki anlaşmalı 86 üniversite ile ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. Üniversitemiz ayrıca Erasmus öğrencilerine yönelik hazırlanan Yoğun Türkçe Dil Kursu veren bir üniversitedir. Bu kapsamda Türkçe öğrenmek için yurt dışından üniversitemize gelen öğrencileri ağırlamakta; uluslararası bir üniversite olma yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi’nde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, toplumumuzun kalkınmasında ve aydınlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Geleceğin aydınlık nesillerini yetiştiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde, yıl içinde gerek fakülteler gerekse öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikler Nevşehir halkının da katılımıyla bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir boyut kazandırmıştır. Nevşehir’in doğal güzellikleriyle zenginleşen etkinliklerde, akademik kadro ve öğrenciler ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmektedirler.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, her gün gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli, her türlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle etkin bir bilgi merkezi olmaktır. Coğrafi güzellikleri, tarihî ve kültürüyle ziyaretçilerini büyülü bir atmosfer içine alan Kapadokya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte sadece doğa oluşumları ve tarihiyle değil aynı zamanda üniversitesi ve öğrencileriyle de anılmaktadır.